Φοροτεχνικοί και οικονομικοί αναλυτές θεωρούν οτι η περίφημη ρύθμιση των 100 δόσεων, πλησιάζει στο τέλος της για πάρα πολλούς οφειλέτες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι αποτελεί μείζον ζήτημα που απασχολεί πολλούς φορολογούμενους ειδικά για τις νέες βεβαιωμένες οφειλές που προκύπτουν μετά τις 15.12.2015.

Ο λόγος;

Οι αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία ιδιαίτερα μετά την διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.

Μετά από αυτές τις αλλαγές ελάχιστοι είναι εκείνοι οι φορολογούμενοι που θα διατηρήσουν την εν λόγω ρύθμιση, αφού είναι αδύνατον να τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τι προβλέπεται ;

Νέες βεβαιωμένες οφειλές, εφόσον δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 100 δόσεων με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην χαθούν, θα πρέπει ο οφειλέτης :

α) να εξοφλήσει ολόκληρη την νέα οφειλή πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη ή

β) να την υπαγάγει σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη (πάγια ρύθμιση με επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή

γ) να εξοφλήσει ολόκληρη τη νέα οφειλή εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης της.

Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.7.2016 έως τις 31.12.2017 με την επιφύλαξη του ότι, από 1.1.2017 έως 31.12.2017 η ρύθμιση χάνεται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Φοροτεχνικοί έκαναν και παραδείγματα.

-Φορολογούμενος είχε εντάξει οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει εμπροθέσμως τα ποσά των δόσεων του. Στις 31.10.2016 εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ο οφειλέτης εντάσσει αυτή τη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (μαζί και τις υπόλοιπες που απομένουν) στην πάγια ρύθμιση απευθυνόμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 26.10.2016 (εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τις 31.10.2016). Στην περίπτωση αυτή, διατηρεί και τη ρύθμιση των 100 δόσεων, επειδή η ένταξη στη νέα ρύθμιση έγινε εμπρόθεσμα.

-Φορολογούμενος (που διατηρεί σε ισχύ και ρύθμιση των 100 δόσεων), εντάσσει τη δεύτερη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (σ.σ. που έληξε στις 31.10.2016) —αλλά και τις εναπομείνασες δόσεις— στην πάγια ρύθμιση στις 3.11.2016, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. Στην περίπτωση αυτή, χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, επειδή η δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατέστη ληξιπρόθεσμη.

-Φορολογούμενος (που διατηρεί σε ισχύ και ρύθμιση των 100 δόσεων), εξοφλεί τη δεύτερη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις 10.11.2016 (εκπρόθεσμα). Στην περίπτωση αυτή, διατηρεί ��αι τη ρύθμιση των 100 δόσεων, επειδή η δόση εξοφλήθηκε μέσα στο δεκαπενθήμερο.