​Την κρίσιμη σημασία του project management και τις ευρύτερες, θετικές επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στην οικονομία της χώρας ανέδειξε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας, στην ομιλία του στο PMI Congress 2016, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.
Καταγράφοντας τη γνώση και εμπειρία που έχει συσσωρεύσει ο επιχειρηματικός τομέας σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση έργων -που είναι και το αντικείμενο ενός στρατηγικού project management, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε ως κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας το αίσθημα ιδιοκτησίας και τη δέσμευση της διοίκησης για την υποστήριξη και την επιτυχία του κάθε έργου, την εφαρμογή των καλύτερων κανόνων και διαδικασιών, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές και την προσήλωση στο αποτέλεσμα.
Κάνοντας τη σύνδεση με την πραγματικότητα της ελληνικής διοικητικής μηχανής, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, εάν οι παραπάνω αρχές είχαν εφαρμοστεί και στην υλοποίηση των 3 μνημονίων -του μεγαλύτερου έργου program management στη χώρα μας- σήμερα θα είχαμε ολοκληρώσει τη δουλειά, θα είχαμε βγει από το καθεστώς επιτήρησης και θα είχαμε επιστρέψει στην ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φέσσας στάθηκε ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα της διοίκησης του προγράμματος προσαρμογής, και επανάφερε την πρόταση του ΣΕΒ για μια Υπηρεσία Μεταρρυθμίσεων (Reform Agency), η οποία μαζί με ένα Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων θα εστίαζε σε ορισμένους, κύριους στόχους με σαφή οφέλη για την οικονομία, θα φρόντιζε για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, για τις πολιτικές και διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται, για τους αναγκαίους πόρους για την καταλληλότερη Τεχνική Βοήθεια, καθώς και για τη μείωση του κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων.
Με αυτή τη δομή «θα υλοποιούσαμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και δεν θα σερνόμασταν σε μία τυπική και -με το στανιό- εκπλήρωση των προαπαιτούμενων κάθε δόσης» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ. Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Φέσσας κάλεσε την πολιτική ηγεσία να υιοθετήσει τις μεθόδους και τις πρακτικές του στρατηγικού project management με στόχο την ταχύτερη επάνοδο της χώρας στην οικονομική ομαλότητα και στην ανάπτυξη.