Συνώνυμο των Ελλήνων τείνει να γίνει η απαισιοδοξία.
Σύμφωνα με την έρευνα «Οικονομικό Βαρόμετρο» που διενήργησε η εταιρεία ALCO, κατ' εντολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 81% των πολιτών είναι απαισιόδοξο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε αντίθεση με ένα μόλις 9% που δηλώνει αισιόδοξο (το 10% δεν απάντησε).
Σε ό,τι αφορά τον προσωπικό δείκτη αισιοδοξίας, το 83% των συμμετεχόντων είναι απαισιόδοξοι για την πορεία των προσωπικών τους οικονομικών, ποσοστό μειωμένο κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Θετική στάση διατηρεί μόλις το 10% των συμμετεχόντων, ενώ το 7% δεν απάντησε.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες και συγκεκριμένα το 48% δήλωσαν πως αυτές δεν θα επιφέρουν ουσι��στικό αποτέλεσμα στα δημόσια έσοδα, ενώ το 22% εξέφρασαν την εκτίμηση ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα συνεισφέρουν στο δημόσιο ταμείο. Στο συγκεκριμένο ερώτημα παρατηρήθηκε αρκετά μεγάλο ποσοστό αποχής, το οποίο άγγιξε το 30%.
Μείωση της φορολογίας ζητούν οι πολίτες
Μοιρασμένες ήταν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το ποια θεωρούν πως πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, η πάταξη της φοροδιαφυγής ή η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Και οι δύο περιπτώσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 41% ενώ το ποσοστό αποχής ανήλθε στο 18%.
Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει ότι οι πολίτες θεωρούν τόσο τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, όσ�� και τη πάταξη της φοροδιαφυγής εξίσου σημαντικά.
Στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία θα παρέχουν αναγνωρισμένα πτυχία και ισότιμα με τα αντίστοιχα των δημοσίων πανεπιστημίων, η πλειονότητα των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα το 49% απάντησε θετικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι άντρες μεταξύ 31 και 64 ετών τουλάχιστον μέσης εκπαίδευσης και κάτοικοι Αττικής. Το 35% των συμμετεχόντων δήλωσε αντίθετο στη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ενώ το 16% απείχε.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ανέφερε: «Από τη νέα έρευνα του ΕΒΕΑ προκύπτει ότι οι πολίτες επιθυμούν η κυβέρνηση να προχωρήσει τόσο σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις όσο και στην υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της οικονομίας. Ένας στους δυο Έλληνες τάσσεται υπέρ της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξέλιξη που συνδέεται και με την αναθεώρηση του συντάγματος, μια διαδικασία στην οποία μετέχουν τα επιμελητήρια και θα δώσουν τη μάχη τους προς αυτήν την κατεύθυνση».
Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 και άνω, από όλη την Ελλάδα, το χρονικό διάστημα μεταξύ 3 έως 7 Οκτωβρίου 2016.