Σημαντική διαφοροποίηση έχει το αγγλικό κείμενο του πορίσματος της Επιτροπής Σοφών για τον κατώτατο μισθό των νέων από το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, στο αγγλικό κείμενο υπάρχει πρόταση για σύνδεση της αμοιβής των νέων με την εργασιακή τους εμπειρία και προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσοστά σε σχέση με τα 586 ευρώ που είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αγγλικό κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος «υποκατώτατος» μισθός, ο οποίος όπως αναφέρει θα αντιστοιχεί στο 90% του κατώτατου μισθού (586 ευρώ) για το πρώτο έτος εργασιακής εμπειρίας και στο 95% για τον δεύτερο χρόνο εργασιακής εμπειρίας τους.
Δηλαδή ο κατώτατος μισθός για τους νέους με ένα έτος εργασιακή εμπειρία θα είναι 527 ευρώ και για δύο 556 ευρώ.
Αναλυτικά το αγγλικό κείμενο στη σελίδα 41 αναφέρει τα εξής:
«Recommendation 6: The youth subminimum wage will be replaced by a subminimum experience rate of 90% in the first year of work experience and 95% in the second year of work experience. Apprentices and students in internships of up to three months which are formalized in their curricula are exempted. The social partners decide on the pertinent subminimum wages and their increases».
Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό κείμενο που δόθηκε στην δημοσιότητα, αφού επεσήμανε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών της επιτροπή�� για τον κατώτατο μισθό, στο σημείο 6 πρόβλεπε τα εξής:
«Υπάρχει διαφωνία στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ως προς τη λειτουργία του κατώτατου μισθού των νέων. Ένα μέρος της Επιτροπής προτείνει την αντικατάσταση του κατώτατου μισθού των νέων από ένα μειωμένο κατώτατο μισθό βάσει εργασιακής εμπειρίας με ανώτατη διάρκεια τα δύο έτη. Το ως άνω σύστημα μειωμένου κατώτατου μισθού θα πρέπει να αξιολογηθεί μετά την πάροδο των δύο ετών. Ένα άλλο μέρος της Επιτροπής προτείνει τη διατήρηση του κατώτατου μισθού των νέων με τα ισχύοντα ηλικιακά όρια».