Στην απόφαση πως τα 15 προαπαιτούμενα της Ελλάδας έχουν ολοκληρωθεί κατέληξε το Eurogroup (το οποίο συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο) σύμφωνα με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος μίλησε στον Τύπο αποχωρώντας από την συνεδρίαση, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στις Βρυξέλλες Θάνος Αθανασίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα 1,1 δισ. ευρώ στη βάση της απόφασης είναι ήδη διαθέσιμα προς εκταμίευση «στις 24 Οκτωβρίου», ενώ τα 1,7 δισ. που σχετίζονται με την πληρωμή του εσωτερικού χρέους θα αποφασιστούν μόλις η Ελλάδα φέρει επικαιροποιημένα στοιχεία για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα έχει εκπληρώσει τον στόχο για τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, «για λόγους που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε δεν έχουμε στοιχεία για τους υπόλοιπους μήνες» και πρόσθεσε ότι για το το σύνολο των 2,8 δισ. ευρώ θα έχει υπάρξει έγκριση της εκταμίευσης στις 24 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Το Eurogroup χαιρετίζει την εφαρμογή από τις ελληνικές αρχές του συνόλου των 15 προαπαιτούμενων στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM, σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση των 19 Υπουργών Οικονομικών.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης που ενέκριναν οι Υπουργοί, το Eurogroup επαινεί τις ελληνικές αρχές για τη θέσπιση των αναγκαίων περαιτέρω μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και του τομέα της ενέργειας, για την ενίσχυση της τραπεζικής διακυβέρνησης, για την πλήρη εγκαθίδρυση της νέας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσόδων και την πρόοδο στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων.

Το Eurogroup σημειώνει επίσης την περαιτέρω πρόοδο στο κομμάτι των Ιδιωτικοποιήσεων και το Ταμείο Επενδύσεων – την Ελληνική Εταιρεία Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών (HCAP). Το Eurogroup επιπλέον τονίζει ότι ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Πρόεδρου και του Διευθύνων Συμβούλου, πρέπει να τεθεί ως θέμα προτεραιότητας, προκειμένου να καταστεί το ταμείο πλήρως λειτουργικό πριν από το τέλος του 2016, στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος ESM.

Για το σκοπό αυτό, "χαιρετίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών", αναφέρουν οι Υπουργοί, "να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία διορισμού είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου για τη διασφάλιση ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρως ανεξάρτητα, είναι επαγγελματίες και με σαφή πείρα και ότι τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές".

Το Eurogroup έκρινε ότι η εφαρμογή των 15 προαπαιτούμενων ανοίγει το δρόμο για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜ να εγκρίνει την υπόλοιπη εκταμίευση των 1,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της δεύτερης δόσης για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.

Το Eurogroup αναγνωρίζει ότι σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της πληρωμής των καθαρών καθυστερούμενων οφειλών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και σημειώνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων για τον μήνα Σεπτέμβριο, που θα έρθει αργότερα, δηλαδή τον Οκτώβριο.

Η θετική αξιολόγηση των θεσμών της εκκαθάρισης των καθαρών καθυστερούμενων οφειλών της Ελλάδας θα ανοίξει το δρόμο ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM να εγκρίνει την περαιτέρω απελευθέρωση των 1,7 δισ. ευρώ, η οποία θα εκταμιευθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το Eurogroup δηλώνει πλέον επίσημα ότι θα στρέψει τώρα την προσοχή του στις επόμενες φάσεις του προγράμματος διάσωσης. "Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εντείνουν τις εργασίες τους με τα θεσμικά όργανα σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης εν ευθέτω χρόνω, και χαιρετίζουμε την πρόθεση των θεσμών να επιστρέψουν στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου το 2016", καταλήγουν οι Υπουργοί.