​Σήμα, πελάτες, αλλά και προσφορές «χωρίζουν» τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι κακοπληρωτές όμως θα τις ενώσουν! Πώς ακριβώς; Μέσω της "Τηλέγνους", της κοινής δηλαδή επιχείρησης των εταιρειών που θα διαχειρίζεται μια λίστα κακοπληρωτών που αλλάζουν δίκτυο, αφήνοντας… φέσια στον προηγούμενο πάροχο.

Η συγκεκριμένη λίστα θα περιλαμβάνει το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, την διεύθυνση και φυσικά την οφειλή εκείνων που θεωρούνται κακοπληρωτές.

Στον τηλεπικοινωνιακό Τειρεσία θα μπουν όσοι:

(α) έχουν οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 200 ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από 90 ημέρες,

(β) έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή, επειδή δεν έχουν πληρώσει κανέναν λογαριασμό και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας αριθμού.

Να σημειωθεί ότι η δημιουργία αυτής της μαύρης λίστας έχει ληφθεί με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

BINTEO STAR