Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών, ανακοίνωσε ότι στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής των υπό εκκαθάριση εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΤτΕ, η διαδικασία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τους όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής.

Ως ημερομηνία έναρξης της πιστοποίησης των δικαιούχων ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιριών http://www.aspispronia.gr.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που ταλαιπωρεί δεκάδες χιλιάδων ασφαλισμένων στη χώρα μας, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ από τότε που διέκοψαν τη λειτουργία τους οι δύο εταιρείες, λόγω οικονομικών προβλημάτων, πριν από 7 χρόνια!