Σε 23,2%, έναντι 24,8% τον Ιούλιο του 2015 και 23,4% τον Ιούνιο του 2016, ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2016.

Το σύνολο των απασχολουµένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3,7 εκατ. άτομα, ενώ οι άνεργοι ανήλθαν σε 1, 1 εκατ. άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3,2 εκατ. άτοµα.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 80.663 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2015 (αύξηση 2,2%) και κατά 14.617 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2016 (αύξηση 0,4%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 76.727 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2015 (µείωση 6,4%) και κατά 5.395 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2016 (µείωση 0,5%).