Σημαντική αποκλιμάκωση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Αύγουστο.

Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 629 εκατ. ευρώ, στα 6,262 δισ. ευρώ, από 6,891 δις τον Ιούλιο.

Οι μεγαλύτερες οφειλές προέρχονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (2,8 δισ. ευρώ) και ακολουθούν τα νοσοκομεία (907 εκατ.) και οι ΟΤΑ (368 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα οριακή αποκλιμάκωση κα��αγράφεται και στις εκκρεμείς επιστροφές φόρου οι οποίες από 1,352 δισ. ευρώ τον Ιούλιο περιορίστηκαν σε 1,341 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών, οι οφειλές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιορίστηκαν σε 4,9 δισ. ευρώ έναντι 5,54 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.