Μερική επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εθνικό, κλαδικό και ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο με δύο, όμως, «κόφτες» στους μισθούς εισηγείται η Επιτροπή των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.

Ειδικότερα:

1ος «κόφτης»

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης θα περιορίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού τον οποίο θα διαπραγματεύονται, εντός συγκεκριμένου πλαισίου, οι εργοδοτικές οργανώσεις και η ΓΣΕΕ.

2ος «κόφτης»

Η οικονομική κατάσταση και οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων θα επιτρέπουν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, την καταβολή χαμηλότερων μισθών κατά παρέκκλιση όσων θα προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις.