Μία ακόμα θλιβερή πρωτιά "κατέκτησε" η χώρα μας, αφού είναι η μόνη στην ΕΕ που εξακολουθεί να εμφανίζει μείωση του κατώτατου μισθού.
Συγκεκριμένα το ύψος του κατώτατου μισθού βρίσκεται στο -19,5% την 8ετία 2008- 2016. Και αυτό τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες επιβλήθηκαν μνημόνια μετρούν ήδη τις πρώτες αυξήσεις στο ύψος του κατώτατου μισθό. Η Ισπανία, για παράδειγμα, μετρά αύξηση 1,3%, η Ιρλανδία 5,2% και η Πορτογαλία 14,9% την περίοδο 2008 - 2016.
Στη δική μας χώρα, παρά τις υποσχέσεις, ο κατώτατος μισθός όχι μόνο δεν αυξήθηκε, όχι μόνο διαμορφώνεται ακόμα από το κράτος και όχι από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων, αλλά δεν έχει υπάρξει καν εξομοίωση για τους κάτω και άνω των 25 ετών.