​Σημεία και τέρατα καταγράφει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την Attica Bank ύστερα από τον έλεγχο που έγινε για λογαριασμό του SSM.

Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Έθνος, οι ελεγκτές εντόπισαν σωρεία παραλείψεων σε τρεις κρίσιμους τομείς, στη διοίκηση, στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και στο μηχανογραφικό της σύστημα.

Επίσης σοβαρές παρατυπίες διαπιστώθηκαν και κατά τη διαδικασία της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της.

Όσα αποκαλύπτονται είναι εξοργιστικά, αφού σύμφωνα με το δημοσίευμα η Attica Bank δε διέθετε ούτε καν στοιχειώδες σύστημα Excel, ώστε να υπολογίζεται αυτόματα το επιτόκιο euribor και τα περιθώρια κέρδους στις χορηγήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός των επιτοκίων δεν γινόταν αυτόματα από το σύστημα, αλλά υπολογίζονταν με… το χέρι, όπως αναφέρεται στο πόρισμα.

Έτσι, η Attica Bank σε περίπτωση επίθεσης από χάκερς, όπως συνέβη το καλοκαίρι του 2015 δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει και ο κίνδυνος να κρασάρει το σύστημα και να χάσει όλα τα στοιχεία για δάνεια και καταθέσεις.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η τράπεζα δεν είχα ούτε back up σύστημα για την ανάκτηση δεδομένων, ενώ το μηχανογραφικό σύστημα δεν πέρναγε από κανένα έλεγχο ποτέ με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αν έπεφτε ��ο σύστημα να πέσει και η τράπεζα.

Εκτός όμως από το γεγονός ότι η τράπεζα εν έτει 2015 δεν είχε τη στοιχειώδη τεχνολογική υποδομή, στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας καταγράφονται πάρα πολλά λάθη στο Excel στο σύστημα που κατέγραφε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Συγκεκριμένα δεν υπολογίστηκαν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ύψους 72 εκατ. ευρώ, 555 δανειοληπτών. Έτσι το σύστημα δεν… «έβλεπε» τα δάνεια αυτά και η τράπεζα δεν είχε λάβει ανάλογες προβλέψεις.

Αποτέλεσμα; Σήμερα η Attica Bank έχει τους χειρότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που αγγίζουν το 57%. Ειδικότερα, σε δανειακό χαρτοφυλάκιο, ύψους 3,9 δισ. ευρώ τα καθυστερούμενα δάνεια ήταν 2,2 δισ. ευρώ και οι προβλέψεις 1,5 δισ. ευρώ.

Α��όμα όλα τα συστήματα της τράπεζας που κοστολογούσαν το ρίσκο κι έπαιρναν προβλέψεις για τα δάνεια, αλλά και στάθμιζαν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της ήταν διάτρητα και απαρχαιωμένα.

Σημεία και τέρατα όμως συνέβαιναν και στον τομέα της διοίκησης. Στο ΔΣ και στις επιτροπές της Attic Bank υπήρχαν μέλη που δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου 4346/2015 για τις τραπεζικές διοικήσεις, ενώ τρομερές παρατυπίες ακολουθήθηκαν και στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει το πόρισμα μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα 57,35 εκατ. ευρώ είναι παράτυπα γιατί θεωρούνται ότι καλύφθηκαν με αυτοχρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα χρησιμοποίησε τα χρήματα αυτά για να καλύψει μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και με ίδια μέσα και μέσω δανεισμού.

Μια ομάδα δανείων μάλιστα χορηγήθηκαν χωρίς να τηρηθούν τραπεζικοί κανόνες και η τραπεζική δεοντολογία, ενώ πολλά δάνεια δεν έχουν καν νομική κάλυψη και κάποια από αυτά βρίσκονται στον αέρα.

Χορηγούνταν ακόμα δάνεια χωρίς να έχουν ληφθεί ουσιαστικές εξασφαλίσεις και σε πολλές περιπτώσεις οι εγγυήσεις δεν παρέχουν καμία εξασφάλιση.

Να μην αναφερθούμε τέλος στα κριτήρια χορήγησης των δανείων που σε αρκετές περιπτώσεις είναι διάτρητα, όπως και ο μηχανισμός παρακολούθησης του δανείου από την εκταμίευση έως ότου καταστεί μη εξυπηρετούμενο ένα δάνειο. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι εγγυήσεις για πολλά δάνεια να χάνουν την αξία τους, αλλά η τράπεζα να μη ζητά από τους επιχειρηματίες να φέρουν νέες εγγυήσεις.