Στην διευκρίνιση ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα προβεί σε αίτημα ταμειακής διευκόλυνσης (εσωτερικού δανεισμού) για την καταβολή των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2016, όπως δεν χρειάστηκε ταμειακή διευκόλυνση και για την καταβολή των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2016 προχώρησε η διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία -απαντώντας σε δημοσιεύματα για τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ- επιβεβαίωσε πως θα σπάσει και ο κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ.
Το ΙΚΑ κάνει λόγο για βελτιωμένη πορεία είσπραξης των εσόδων του και συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το οκτάμηνο του έτους 2016, αυξήθηκαν κατά 345,70 εκατ. ευρώ ή κατά ποσοστό 4,96%, σε σχέση με τα έσοδα του οκταμήνου του έτους 2015.
Τέλος, σχετικά με το αίτημα επιχορήγησης από τον λογαριασμό ΑΚΑΓΕ, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρει ότι τα ελλείμματα των ασφαλιστικών Ταμείων καλύπτονται από την κρατική επιχορήγηση και από τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό.
Τονίζει, μάλιστα, ότι το έλλειμμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -ήδη γνωστό από τον Δεκέμβριο του 2015, όταν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός- βαίνει μειούμενο, λόγω και της αύξησης των εσόδων του Ιδρύματος.
Δείτε ακόμη: