Το σπάσιμο του κουμπαρά του ταμείο νέων γενεών ζητά το ΙΚΑ προκειμένου να καταβληθούν οι συντάξεις.

Όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ), η εισήγηση που θα γίνει στο διοικητική συμβούλιο του ταμείου -που θα συνεδριάσει αύριο- θα είναι η επιπλέον χρηματοδότηση από το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών), προκειμένου να καλύψει μέρος από το συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμά του.

Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα έσοδα του ΙΚΑ και ζητά αφενός «να δημοσιοποιηθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση του ΙΚΑ και των ταμείων που θα συγχωνευτούν» και αφετέρου «να ληφθούν, επιτέλους, μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των εισφορών και την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής».