Μπορεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφάνθηκε ότι το κούρεμα των καταθέσεων είναι νόμιμο, ωστόσο έδωσαν και μια άλλη διάσταση στο θέμα αφού αποφάνθηκε ότι οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για τα μέτρα λιτότητας!

Συγκεκριμένα, με την απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου, οι δικαστές του ΕΔ αποφάνθηκαν ότι οι πολίτες μπορούν να ενάγουν την ΕΚΤ και την Κομισιόν στην περίπτωση κατά την οποία παραβιάζονται αποδεδειγμένα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι πολίτες σε χώρες που έχει επιβληθεί η λιτότητα μπορούν π.χ. να επικαλεστούν σοβαρή βλάβη της υγείας τους σε περίπτωση που δεν μπορούν να προμηθευτούν τα αναγκαία φάρμακα και να ζητήσουν αποζημίωση!