Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.
Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και άτομα δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα απευθύνεται σε ανέργους από 29 έως 64 ετών.
Οι αιτήσεις θα καταγίνεται ως το τέλος Δεκεμβρίου ενώ οι 23.000 άνεργοι που θα επιλεγούν θα λάβουν επίδομα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ύψους 2.600 ευρώ για ένα χρονικό διάστημα ως έξι μήνες.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 4 άξονες:
- Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
- Συμβουλευτική υποστήριξη
- Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών σε βάθος 5 μηνών.
Η συνολική διάρκεια κατάρτισης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 8 ώρες την ημέρα.