Την νέα... κότα με τα χρυσά αυγά φαίνεται πως βρήκε το οικονομικό επιτελείο σε όσους αμείβονται με μπλοκάκι, αφού η δραματική αύξηση των εισφορών από 1/1/2017 θα φέρει επιβαρύνσεις έως και στο 80% του εισοδήματος!
Ειδικότερα, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν παράλληλα για την ίδια απασχόληση σχέση εξαρτημένης εργασίας θα πληρώνουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες εισφορές ίσες με 26,95% και παράλληλα και τις εισφορές τους ως μισθωτοί.
Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν ασφάλιση ΙΚΑ, που θα συνεχίσουν να πληρώνουν το 16% των εισφορών, αλλά και για όσους ασφαλίζονται σε άλλο φορέα (πχ. ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) που μαζί με τις εισφορές για το Ταμείο τους ως μισθωτοί θα πρέπει από 1/1/2017 να πληρώνουν επιπλέον εισφορά ύψους 26,95%.
Η συνολική επιβάρυνση μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές- για μισθωτούς ΙΚΑ που ασκούν και ατομικό επάγγελμα, με μπλοκάκι, φτάνει στο 43%, ενώ για όσους οι εισφορές είναι στο 22% η επιβάρυνση φτάνει στο 50%.
Aν προστεθούν και οι φόροι (φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και τυχόν προκαταβολή φόρου), τότε η επιβάρυνση στο εισόδημα από τη διπλή ασφαλιστική εισφορά και τους φόρους αγγίζει το απίστευτο 80%! Δηλαδή, τα 80 ευρώ για κάθε 100 ευρώ εισοδήματος…