​Κεφάλαια, ύψους 11,5 δισ. ευρώ θα πέσουν στην ιδιωτική οικονομία έως τα Χριστούγεννα ανακοίνωσε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γ. Σταθάκης σε γεύμα που παρέθεσε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο.

«Η μερίδα του λέοντος αυτού του ποσού -6,75 δισ. ευρώ- θα προέλθει από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ, τα 3,5 δισ. αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, τα 600 εκατ. τον αναπτυξιακό νόμο και τα υπόλοιπα θα προέλθουν από διάφορα προγράμματα», είπε ο κ. Σταθάκης.

Εκτίμησε τέλος ότι έως τον Ιούνιο του 2017 η ελληνική οικονομία θα σημειώσει ρυθμό ανάπτυξης 2,7% σε δωδεκάμηνη βάση (Ιούνιος 2016 – Ιούνιος 2017).