Σήμα κι��δύνου εκπέμπουν οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων.

Το πρώτο εξάμηνο του 2016 σημείωσαν χαμηλό τετραετίας, υποχωρώντας κατά 8,1% ή από 12,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 11,8 δισ. ευρώ.

Πτώση, αλλά σε μικρότερο επίπεδο, σημείωσαν και οι εισαγωγές, οι οποίες από 21,8 δισ. ευρώ (το πρώτο εξάμηνο του 2015) έπεσαν στα 20,9 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,7% (από 8,9 δισ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο του 2015, στα 9,1 δισ. ευρώ).