Λευκός καπνός βγήκε όσον αφορά το σχέδιο διάσωσης της «Μαρινόπουλος».

Μετά την Alpha Βank και οι υπόλοιπες 3 συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς kai Eurobank) ενέκριναν τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της αλυσίδας Σκλαβενίτης προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο διάσωσης της «Μαρινόπουλος».

Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει τη λήψη δανείου 360 εκ. ευρώ με επιτόκιο 1,5% από νέα εταιρεία, που θα ελέγχει πλήρως η «Σκλαβενίτης», ενώ οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.

Παρ��λληλα, ο Σκλαβενίτης θα διαθέσει 125 εκατομμύρια ευρώ σε δύο χρόνια (70 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο και 55 το δεύτερο).

Όσον αφορά τους προμηθευτές, προβλέπεται διαγραφή οφειλών σε ποσοστό έως και 50%.

Το σχέδιο που θα παρουσιασθεί στο δικαστήριο το φθινόπωρο, οπότε και θα συζητηθεί η κύρια αίτηση ένταξης στις ευνοϊκές διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα.