Νέα υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν 2,7% το 2ο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε στο 4,7% το 1ο τρίμηνο του 2016 με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία. Για το σύνολο του 2015, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,0%.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το 2ο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 2,4% στην Αθήνα, 4,0% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας