Στα 328,3 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στα τέλη Ιουνίου 2016.

Το χρέος είναι αυξημένο κατά 7,3 δισ. ευρώ έναντι του πρώτου τριμήνου του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, η αύξηση οφείλεται στην εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ, ενώ στη δόση οφείλεται και η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων στα τέλη Μαρτίου στα 3,1 δισ. ευρώ (από 2,08 δισ. ευρώ).