​Μαχαίρι θα κοπούν οι προσωρινές συντάξεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν χρέη άνω των 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο όσοι χρωστούν στο ταμείο πάνω από το συγκεκριμένο το ποσό, ακόμα κι αν αυτό περιλαμβάνει και τις προσαυξήσεις δε θα μπορούν να πάρουν προσωρινή σύνταξη.

Σημειώνεται ότι προσωρινή σύνταξη δικαιούνται όσοι έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση των πλασματικών χρόνων και εφόσον εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης.