​Μια έρευνα σοκ για τους μισθούς που παίρνουν στην Ελλάδα οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και μεταπτυχιακού δημοσιεύει το intrajobs.com, η οποία αποδεικνύει ότι ακόμα και όσοι έχουν περισσότερα τυπικά προσόντα αμείβονται με μισθούς πείνας.

Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Από αυτούς το 33,55% έχει πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ, το 38,03% μεταπτυχιακό, το 15,92% απολυτήριο Λυκείου, το 11,45% μεταλυκειακή εκπαίδευση, ενώ μικρή συμμετοχή έχουν οι διδακτορικοί τίτλοι (0,53%), όσοι είναι απόφοιτοι Γυμνασίου (0,39%).

intra1.png

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων σε κάθε επίπεδο σπουδών είναι σήμερα υπάλληλοι. Στις ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας από υποδιευθυντές και πάνω συναντάμε μόνο πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς.

Όσο για τις μηνιαίες αποδοχές τους, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, αφού μεγάλο ποσοστό κάθε επιπέδου σπουδών αμείβεται από 451 – 1.000 ευρώ.

intra2.png

Συγκεκριμένα, στη μεταλυκειακή εκπαίδευση, απόφοιτους Λυκείου, Γυμνασίου και άλλο η πλειοψηφία βρίσκεται στην κατηγορία αμοιβών από 451 – 1.000 ευρώ, ενώ η πλειοψηφία των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ και διδακτορικών βρίσκεται σε ψηλότερη κατηγορία από 1.001 – 2.000 ευρώ. Επίσης παρατηρείται ότι σε θέσεις υπαλλήλων βρίσκονται τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετεχόντων κάθε κατηγορίας σπουδών.

intra3.png

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα μεγαλύτερα ποσοστά όσων είναι υπάλληλοι σε κάθε επίπεδο σπουδών έχουν προϋπηρεσία πάνω από 11 έτη, όμως οι αμοιβές τους δεν ανταποκρίνονται στα χρόνια εμπειρίας. Συγκεκριμένα, μεταπτυχιακοί υπάλληλοι με 1 – 5 χρόνια προϋπηρεσίας αμε��βονται με λιγότερα από 450 ευρώ και πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με 6 – 10 χρόνια προϋπηρεσίας αμείβονται επίσης με λιγότερα από 450 ευρώ.

intra4.png

Μεταπτυχιακοί με 11 – 15 χρόνια προϋπηρεσίας έχουν αμοιβές ακόμα και από 751 ευρώ, ενώ πτυχιούχοι ΑΕΟ/ΤΕΙ και μεταλυκειακής εκπαίδευσης από 451 ευρώ.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία πάνω από 15 χρόνια προϋπηρεσίας αξιοπρεπείς μισθούς παίρνουν όσοι έχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

intra5.png

Αντίθετα στα 15 χρόνια προϋπηρεσίας υπάλληλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταλυκειακής εκπαίδευσης, αλλά και απόφοιτους Λυκείου και Γυμνασίου παίρνουν γύρω στα 451 ευρώ.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησαν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης είδαν μεγάλη μείωση στους μισθούς τους.