Στην ολική εξόφληση των ομολόγων που είχαν εκδοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008) προχώρησε η Εθνική Τράπεζα.

Ως εκ τούτου, η Εθνική παύει να καταβάλλει στο Δημόσιο 8% ετησίως που της αναλογούσε για το ποσό των περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, παύει η εκπροσώπηση του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.