​Στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποδέχθηκε την βελτιωμένη προσφορά που υποβλήθηκε για το Περιουσιακό Στοιχείο στην Αρμενία (ακίνητο στην οδό Moskovyan 22).

Προτιμητέος Επενδυτής ανακηρύχθηκε η συμμετέχουσα κα.Lilit Hakobyan με Οικονομικό Αντάλλαγμα ύψους 3.950.000,00 δολαρίων έναντι ανεξάρτητης αποτίμησης ίσης με 3.940.000,00 δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ διεξήγαγε τη Διαγωνιστική Διαδικασία για την πώληση του Περιουσιακού Στοιχείου με βάση την Επιστολή Διαδικασίας της 22ας Απριλίου 2016.