Δεν διατύπωσε σήμερα αντίρρηση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, στο ποσό των 57,2 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,4 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.