Μικρή μείωση στην ανεργία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 23,3% από 23,7% τον Μάρτιο και 25,3% τον Απρίλιο του 2015.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.115.443 άτομα, ενώ το σύνολο των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.676.880 άτομα.

Αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι οι νέοι (47,4% στις ηλικίες 15-24 ετών) και οι γυναίκες, στις οποίες η ανεργία είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στους άνδρες (28,2% έναντι 19,3%).

Γεωγραφικά, τα σκήπτρα κρατούν η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία (27,6%) και ακολουθούν η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα με 26,9%.