Την σταδιακή άρση των capital controls, από τα τέλη του 2016, ώστε οι καταθέτες να επιστρέψουν τα χρήματα τους στις τράπεζες προτείνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με την Fitch, είναι η πολιτική σταθερότητα και η εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Ενα πιθανό παράδειγμα χαλάρωσης των capital controls θα ήταν η αύξηση του εβδομαδιαίου ορίου αναλήψεων των 420 ευρώ ανά καταθέτη. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν οι καταθέτες έχουν επαρκή εμπιστοσύνη στις τράπεζες ή αν μια χαλάρωση θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν νέο γύρο αναλήψεων.

Σύμφωνα με την Fitch, ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα παραμένει εξαρτημένος, σε μεγάλο βαθμό, από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος και κυρίως από τον ακριβό ELA.

H επαναφορά του waiver τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Fitch, θα παράσχει σημαντική βοήθεια στις τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 7% της χρηματοδότησης του ELA με τη φθηνότερη χρηματοδότηση της ΕΚΤ.

Στις θετικές εξελίξεις συμπεριλαμβάνεται και η ένταξη των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα «φθηνής» χρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ, μέσω του οποίου διασφαλίζεται τόσο η μακρά περίοδος ωριμάνσεων, όσο και το μικρότερο κόστος δανεισμού.

Tέλος, ο οίκος Fitch εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,9% το 2016, με σταδιακή βελτίωση, όσο πλησιάζουμε στο 2017.