Μικρή αύξηση στις καταθέσεις των τραπεζών καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, στα τέλη Μαΐου διαμορφώθηκαν στα 121,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 300 εκατ. ευρώ (από 121,4 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου).

Όσον αφορά τα δάνεια των τραπεζών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εμφάνισαν μείωση κατά 2% τον Μάιο.