​Στη μείωση του ορίου παροχής έκτακτης ρευστότητας μέσω του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 7 δισ. ευρώ, στα 61,1 δισ. προχώρησε η ΕΚΤ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το όριο αυτό ισχύει έως και τις 6 Ιουλίου.

«Η μείωση του ανώτατου ορίου, κατά 7 δισ. ευρώ συνολικά, αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών, καθώς και την επίδραση της επαναφοράς της εξαίρεσης (waiver) των ελληνικών τίτλων από τους κανόνες αποδοχής ενεχύρων του Ευρωσυστήματος», αναφέρει η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας.