Με ��ντίτιμο 4,2 εκ. δολάρια πούλησε το ΤΑΙΠΕΔ δύο Airbus της πρώην Ολυμπιακής.
Αγοραστής είναι η Turboshaft FZE, η οποία θα τα αποσυναρμολογήσει και τα μεταπουλήσει ως ανταλλακτικά.
Την ίδια ώρα, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε και στην πώληση 6 ακινήτων, εισπράττοντας συνολικά 1,6 εκ. ευρώ.
Ειδικότερα, πουλήθηκαν:
- Αρχοντικό Ξηραδάκη στη Μακρυνίτσα Πηλίου αντί 417.000 ευρώ
- Αρχοντικό Μουσλή στη Μακρυνίτσα Πηλίου αντί 290.000 ευρώ
- Αρχοντικό Ευαγγελινάκη στις Μηλιές Πηλίου αντί 198.600 ευρώ
- Ειρηνοδικείο στη Λίμνη Ν. Ευβοίας αντί 170.690 ευρώ
- Αρχοντικό Κατσάνη στη Σουράδα Λέσβου αντί 405.000 ευρώ
- Πρώην Ειρηνοδικείο στη Σιντίκη Σερρών αντί 132.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.