Τα έξι "βήματα" του οδικού χάρτη του υπουργείου Οικονομίας για την επιστροφή στην ανάπτυξη παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, κ.Ηλίας Ξανθάκος, ως βασικός ομιλητής στο 4ο Greek Exports Forum, εκπροσωπώντας τη Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας.

Τα έξι βήματα / εργαλεία του οδικού χάρτη επιστροφής στην ανάπτυξη είναι:

-Το πρώτο βήμα συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ

-Το δεύτερο βήμα είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος
-Το τρίτο βήμα είναι ο νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις
-Το τέταρτο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα, όπου οι πρωτοβουλίες σε αυτό τον τομέα κινούνται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Η πρώτη έχει να κάνει με την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και η δεύτερη έχει να κάνει με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
-Το πέμπτο βήμα είναι η αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ (Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης) σε Αναπτυξιακό Ταμείο
-Το έκτο βήμα είναι: οι εξαγωγές.

Οι δράσεις του εν λόγω σχεδίου αναπτύσσονται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες, σύμφωνα με τον κ.Ξανθάκο, που είναι: η ενίσχυση της γνώσης και πληροφόρησης, η ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας, η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης.

Ο κ.Ξανθάκος υποστήριξε πως «το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, η ρύθμιση του χρέους από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ορίζοντα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, η επαναφορά του waiver, που θα δίνει τη δυνατότητα φτηνού δανεισμού στις ελληνικές τράπεζες και η ένταξη της χώρας μας στην πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, θα δημιουργήσουν συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία».