Οριακή μείωση σημείωσε η ανεργία τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2016 ανήλθε σε 24,1% έναντι 24,2% τον Φεβρουάριο του 2016 και 25,7% τον Μάρτιο του 2015.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.623.234 άτοµα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.153.232 άτοµα και ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός σε 3.281.503 άτοµα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 87.296 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2015 και κατά 1.632 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2016.