Νέα ευκαιρία για τακτοποίηση με... ποικιλία προστίμων θα έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων από το προσεχές φθινόπωρο, οπότε και θα είναι έτοιμο το νέο σχέδιο νόμου που καταρτίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ωστόσο, παραμένει η «κόκκινη γραμμή» των αυθαιρέτων που κτίστηκαν μετά τον Ιούλιο του 2011 και τα οποία δεν θα μπορούν να υπαχθούν στην τακτοποίηση, ενώ ορίζεται η υποχρέωση ελέγχου από μηχανικό και η έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας για κάθε συναλλαγή σχετιζόμενη με ακίνητα από μισθώσεις μέχρι κληρονομιές και άδειες λειτουργίας για επαγγελματικούς χώρους.
Η λογική των νέων προστίμων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν θα είναι οριζόντια και θα καθορίζεται με δύο βασικά κριτήρια, το είδος της αυθαιρεσίας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αυτή αφήνει (πχ. εάν είναι κτίριο που είναι εκτός σχεδίου, εάν έχει μικρές ή μεγάλες υπερβάσεις, κλπ.), ενώ προωθείται και η θέσπιση μειωμένων προστίμων βασισμένων σε κοινωνικά κριτήρια για τους ιδιοκτήτες που είναι άνεργοι, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή το συγκεκριμένο προς τακτοποίηση ακίνητο αποτελεί το μόνο που έχουν στην κατοχή τους βάσει της δήλωσης του Ε9.
Πάντως από τη νέα ρύθμιση αποκλείονται όσα αυθαίρετα χτίστηκαν με��ά τις 28 Ιουλίου του 2011.
Αυτά τα ακίνητα θα παραμείνουν στην κατηγορία κατεδαφιστέα, ωστόσο αν και μιλάμε για χιλιάδες ακίνητα, το πλέον πιθανό είναι ότι αντί κατεδάφισης θα υπάρξει μεγάλη αύξηση του προστίμου διατήρησης του ακινήτου από το 5% που είναι σήμερα.