Νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο οι γιατροί θα κόψουν τις χειρόγραφες αποδείξεις και θα χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές προωθεί το υπουργείο Οικονομικών με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η κυβέρνηση σκέφτεται πολύ σοβαρά να δώσει κίνητρα στους πολίτες για να ζητούν αποδείξεις και να χτίζουν το αφορολόγητο με τη χρήση πλαστικού χρήματος ή μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Όταν αυτή η σκέψη γίνει πράξη, θα εφαρμοστεί σταδιακά για να αποφευχθεί η αναστάτωση στα ιατρεία και στους ασθενείς. Πάντως το υπουργείο Οικονομικών και το TAXIS θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο ακόμα και για μια συναλλαγή με πολύ μικρό ποσό.

Γιατροί που μίλησαν στο STAR, πάντως, επισημαίνουν πως πρέπει να λυθούν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα όπως το απόρρητο γιατρού-ασθενή αλλά και το θέμα του κόστους, γιατί μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά ένα ιατρείο ή μια επιχείρηση.