​Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή, εξισώνεται η φορολόγηση με τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων με ό,τι ισχύει για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Έτσι, ενώ η αρχική διάταξη που ψηφίστηκε με το πολύνομοσχέδιο προβλέπει ότι τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων φορολογούνται με συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ 3,5 τοις χιλίοις, με την τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται στο 5,5 τοις χιλίοις, ό,τι δηλαδή ισχύει για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των υπόλοιπων νομικών προσώπων.

Η εξίσωση έγινε, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, για λόγους ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης.