Δεν έφτανε η αύξηση του ΦΠΑ, ήρθε και το «ψαλίδισμα» μισθών και συντάξεων!
Από σήμερα ενεργοποιήθηκε το πρώτο «κύμα» των νέων μέτρων με τις αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, τη νέα παρακράτηση φόρου στις μηνιαίες αποδοχές και την αύξηση της εισφοράς στην επικουρική ασφάλιση.
Η νέα παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, φέρνει αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης και συνεπώς μικρότερες αποδοχές για τους έχοντες χαμηλά και μικρομεσαία εισοδήματα.
Αναλυτικά:
Οι νέες κρατήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων
ηηγ.JPG
Οι νέες κρατήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα
ηηδ.JPG