Από μετρητά στο στρώμα και χρυσές λίρες μέχρι έργα τέχνης και τραπεζικές θυρίδες θέλει να δηλώνουμε το υπουργείο Οικονομικών!

Ειδικότερα, καθώς σχεδιάζεται η νέα «δήλωση πλούτου», οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών ετοιμάζονται να περάσουν από «ακτινογραφία» μετρητά και καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα, Ι.Χ., τιμαλφή, επενδύσεις και έργα τέχνης.

Η εν λόγω δήλωση αποτελεί ουσιαστικά προάγγελο του περιουσιολογίου, το οποίο, παρά τις αναβολές στην υλοποίησή του, αναμένεται ότι θα τεθεί τελικά σε εφαρμογή από το επόμενο έτος, ανοίγοντας και τον δρόμο για την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή των αρχικών της σχεδίων που στόχο έχουν την αποκάλυψη «κρυφών» εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος, καθώς και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αφού με την αποκάλυψη των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των φορολογουμένων όλα θα είναι στο «φως» και κάθε «κίνηση» θα ελέγχεται άμεσα.