Νέα αύξηση, της τάξεως του 10,81%, σημείωσαν οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ για το διάστημα Σεπτέμβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2015, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 528.571 με το μέσο μισθό να είναι μόλις 410,60 ευρώ μεικτά (μειώθηκαν κατά 3%)!

Σε 1.420.695 ανέρχονται, εξάλλου, οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση, με τον μέσο μισθό να διαμορφώνεται στις 1.171.91 ευρώ (μείωση 6,49%).

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στο μέσο μισθό των ανδρών και των γυναικών, με τον πρώτο να ανέρχεται σε 1.264,23 ευρώ και τον δεύτερο σε 1.054,52 ευρώ.