​Νέα μείωση κατά 300 εκατ. ευρώ του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Έτσι, το ανώτατο όριο παροχής της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 69,1 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.