Τον «ξαφνικό θάνατο» του 500ευρου είναι πιθανό να αποφασίσει η ΕΚΤ ακόμη και αμέσως μετά το Πάσχα.
Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων για το θέμα, την οποία επικαλείται το Reuters, η ΕΚΤ ίσως αποφασίσει την κατάργηση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ στις 4 Μαΐου.
Κάτι τέτοιο, όπως εξηγεί το διεθνές πρακτορείο, θα αύξανε περα��τέρω την ένταση στις σχέσεις της Ευρωτράπεζας με το Βερολίνο, το οποίο θέλει τη διατήρηση του 500ευρου καθώς οι Γερμανοί κατά παράδοση προτιμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους με μετρητά και όχι με πλαστικό χρήμα.
Αυτό που εξετάζει η ΕΚΤ είναι αποφασίσει να σταματήσει να τυπώνει χαρτονομίσματα των 500 ευρώ από το 2018. Αυτό δεν θα επηρεάσει όσα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ έχουν κυκλοφορήσει, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται επ’ άπειρον.
Ο λόγος η ΕΚΤ τα έχει βάλει με το 500ευρο είναι το σκεπτικό ότι χρησιμοποιείται από εγκληματίες για να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η ενέργεια αυτή δεν πρόκειται να περιορίσει την εγκληματική δραστηριότητα αλλά αντιθέτως θα παραβιάσει ατομικές ελευθερίες και θα μειώσει το ποσό των μετρητών σε κυκλοφορία.