​Στην αγορά ομολόγων EFSF, ύψους 2,5 δισ. ευρώ που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες, προχώρησε σήμερα η ΕΚΤ.

Οι αγορές αφορούν ομόλογα κοντινών λήξεων και η τιμή αγοράς τους επέτρεψε στις τράπεζες να σημειώσουν μικρά κεφαλαιακά κέρδη.

Συνολικά η ΕΚΤ έχει προγραμματίσει να αγοράσει ομόλογα αξίας 18,5 δισ. ευρώ σε ένα σύνολο ομολόγων EFSF 37 δισ. ευρώ που διαθέτουν οι εγχώριες τράπεζες.