Αμετάβλητα διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρικ�� Τράπεζα τα επιτόκια, τα οποία παραμένουν στα ιστορικά χαμηλά τους επίπεδα.
Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 0,00%, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 0,25% και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο -0,40%.
Η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης ότι σταδιακά ξεκίνησε να αυξάνει το ύψος των μηνιαίων αγορών που πραγματοποιεί, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, στα 80 δισ. ευρώ.
«Πλέον επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή των πρόσθετων μη συμβατικών μέτρων που αποφασίστηκαν στις 10 Μαρτίου 2016» επισημαίνει η ΕΚΤ για την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ ανακοίνωσε την ίδια ημερομηνία μέτρα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.
​​