Μια ακόμη «μαύρη» χρονιά για την οικονομία θα είναι το 2016, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η ύφεση θα κλιμακωθεί στο 1% ενώ η ανεργία θα αυξηθεί στο 25,2% (από 24,9% το 2015).

Όπως εκτιμά το ΙΟΒΕ, εάν η αξιολόγηση κλείσει θετικά, το δεύτερο εξάμηνο του έτους η οικονομία θα αποκτήσει θετική δυναμική ανάπτυξης που θα φανεί τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό για το 2016, η έρευνα τονίζει πως είναι πιθανή μια μικρή πτώση των τιμών.