Απόκλιση ακόμη και κατά 150.000 ευρώ σε σχέση με τα εισοδήματά τους, εντόπισαν οι έλεγχοι των Πόθεν Έσχες σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (του υπουργείου Οικονομικών), από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες», ολοκληρώθηκαν 34 στοχευμένοι έλεγχοι από 1/1/2016 μέχρι 32/3/16, στους οποίους βρέθηκαν τέσσερις υπάλληλοι με μη δικαιολογημένη προέλευση περιουσιακών στοιχείων.
Συγκεκριμένα βρέθηκαν:
- Ένας τελωνειακός, με απόκλιση 150.000 ευρώ,
- Ένας τελωνειακός επίσης, μαζί με τη σύζυγό του υπάλληλο (δημοσιονομικό), με απόκλιση 92.000 ευρώ και
- ‘Ενας εφοριακός, με απόκλιση 86.000 ευρώ.
Τα σχετικά ��ορίσματα στάλθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για καταλογισμό υπέρ του Δημοσίου και στον Εισαγγελέα, για ποινική αξιολόγηση.