​Στο εταιρικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας εντάσσονται ΑΕΙ,ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα, τα λειτουργικά έξοδα των οποίων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας.

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεών της με στόχο την στήριξη και ενδυνάμωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, είχε προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας τον περασμένο Δεκέμβριο, την εξέταση της ένταξης στο Εταιρικό τιμολόγιο όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων. Τελικά, η πρόταση της ΔΕΗ έγινε από το αρμόδιο υπουργείο αποδεκτή, καθώς θα μειώσει τα έξοδα του.

Με την εξέλιξη αυτή, εκτιμάται ότι θα επέλθει μείωση της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεσοσταθμικά σε ποσοστό της τάξης του 10%, σε ετήσια βάση. Επιπλέον, εφόσον οι συγκεκριμένοι φορείς είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα «Συνέπεια» της ΔΕΗ για επαγγελματικούς πελάτες, το οποίο ήδη ξεκίνησε από τις αρχές Απριλίου και προβλέπει επιπλέον έκπτωση 10%.

«Η συνολική προσφορά της ΔΕΗ, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας, θα αποφέρει ένα όφελος από τη μείωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεσοσταθμικά σε ποσοστό της τάξης του 20% και θα συμβάλλει θετικά στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ��δρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων, σε μια δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία»,τονίζεται από την επιχείρηση.