Και οι μισές να το πάρουν απόφαση, θα πρόκειται για τη χαριστική βολή στην ελληνική οικονομία!

Ο λόγος για τη μετανάστευση των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία αναδεικνύεται σε μείζον θέμα για το μέλλον της αγοράς!

Σύμφωνα με την έρευνα της Endeavor Greece (διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας), το 39% των επιχειρήσεων εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας του στο εξωτερικό, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη έρευνα της Endeavor τον περασμένο Ιούλιο, μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και της τραπεζικής αργίας!

Ειδικότερα, το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ότι συνολικά περισσότερες από 9.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αξιολογούν αυτήν τη στιγμή τα υπέρ και τα κατά της μεταφοράς τους σε χώρα του εξωτερικού!

Και όλα αυτό τη στιγμή που το 15% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι έχει ήδη μεταφέρει την έδρα του στο εξωτερικό!

Οι πιο «επίφοβοι» κλάδοι (δηλαδή με τις μεγαλύτερες πιθανότητες για «μετανάστευση») είναι η τεχνολογία και η υγεία. Αντίθετα, στον αγροτικό τομέα και στα καταναλωτικά προϊόντα, οι επιχειρήσεις κατά 80% επιθυμούν την παραμονή τους στη χώρα.

Όπως τονίζουν, οι κυριότεροι λόγοι που τους ωθούν σε φυγή από τη χώρα είναι:

- η φορολογική αστάθεια

- η πρόσβαση σε κεφάλαια

- η υψηλή φορολογία

- η γραφειοκρατία

- η δυσκολία στις συναλλαγές λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων

- η αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό

Στον αντίποδα, οι κυριότεροι λόγοι για να μην φύγει μια επιχείρηση στο εξωτερικό είναι:

- η παραδοσιακή παρο��σία στη χώρα

- η καλή γνώση της εγχώριας αγοράς

- οι ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται παρά την κρίση

- το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της χώρας

- το χαμηλό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού

- η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και σε καλούς συνεργάτες

Καμία, πάντως, επιχείρηση δεν ανέφερε την κρατική στήριξη ως λόγο παραμονής στη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι το 80% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι αν άρχιζε σήμερα την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα θα το έκανε στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.