​Πάνω από 500.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ΔΕΚΟ, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη οικονομική ��υγκυρία και στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις. Η ΓΣΕΒΕΕ με ανακοίνωσή της ζητά το μέτρο της ΔΕΗ που ανακουφίζει κάπως τα νοικοκυριά να επεκταθεί και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες κοινή ωφέλειας.

Την ίδια στιγμή με νέα ρύθμιση πάνω στην ήδη υπάρχουσα προσπαθεί η ΔΕΗ να μαζέψει τα ανεξόφλητα χρέη που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Το επόμενο τετράμηνο, καταναλωτές και επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς την εταιρεία, μπορούν να κάνουν αίτηση και να αποπληρώσουν σε 36 ισόποσες δόσεις και χωρίς προκαταβολή τα χρεωστούμενα.

Όλοι έχουν πλέον την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της ΔΕΗ. Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών.

Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν τα οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια, αλλά και εκείνοι , οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή.

Προϋπόθεση για να ισχύει ο διακανονισμός είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων - πλην μίας - των οφειλόμενων δόσεων.