Σε εφαρμογή τίθεται το νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο με την εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά τους τρόπους βαθμολόγησης των υπαλλήλων και τη μέθοδο επιλογής τους στο σύστημα προαγωγών αλλά και τον τρόπο βαθμολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων και των μάνατζερ στο Δημόσιο.
Ο κ. Βερναδάκης καλεί τα υπουργεία, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις περιφέρειες και τις ανεξάρτητες αρχές να κατατάξουν άμεσα τους υπαλλήλους τους στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 («Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»), δεδομένου ότι στο τέλος Απριλίου θα πρέπει να καταρτιστούν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «κατά την 1/1/2016 όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται κατ΄ αρχάς στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υ��άλληλοι έως και την 31η/12/2015, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου κατάταξής τους στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό. Τυχόν πλεονάζων χρόνος υπολογίζεται στο βαθμό κατάταξης».
Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ εισάγονται με βαθμό Δ’ και μπορούν ανέλθουν ως και τον βαθμό Α’, ενώ οι υπάλληλοι ΥΕ εισάγονται με Ε’ και μπορούν να φτάσουν ως Β’.
δ01.jpg
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού εισάγονται στον Γ΄, ενώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) εισαγωγικός ��αθμός είναι ο Β΄.
Όπως τονίζεται, όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι παραμένουν στον εισαγωγικό βαθμό δύο χρόνια, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό αποκτήσουν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή αποφοιτήριο δημοσίου ΙΕΚ).
Μετά τη διετία, ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής:
ΠΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 5 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ 6 έτη και 13 έτη παραμονή στον καταληκτικό βαθμό Α΄.
ΤΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ και από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 14 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
ΔΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 8 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 16 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
ΥΕ: από τον Δ΄ στον Γ΄ μετά από 10 έτη, από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από άλλα 10 έτη και 22 χρόνια στον καταληκτικό βαθμό Β΄.
δ02.jpg
Διευκρινίζεται ότι εκτός από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, η προαγωγή στο επόμενο βαθμό διενεργείται και εφόσον οι υπάλληλοι έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο: Βαθμολόγιο.pdf